Kontakt 0911 577 483

Zaručená spokojnosť pre našich zákazníkov!

1Naša spoločnosť dodáva a inštaluje vykurovacie systémy a v spolupráci s výrobcami renovovaných značiek navrhujeme a optimalizujeme najvhodnejší systém vykurovania pre rodinné domy a budovy občianskej vybavenosti.

skusobny obrazok - kópia

2Dlhodobo spolupracujeme s poprednými výrobcami tepelnej techniky a preto vieme rýchlo a hlavne efektívne nahradiť tepelný zdroj. Novým návrhom, zmenou tepelného zdroja a príslušenstva vám ušetríme energiu na vykurovanie.

skusobny obrazok - kópia

3Ponúkame inštalácie vnútorného rozvodu pitnej a úžitkovej vody a rozvodu vnútornej kanalizácie. Pre čerpanie pitnej a úžitkovej vody ponúkame technológie, ktoré zaručujú bezproblémový chod vodoinštalácie v rodinných domoch a iných objektoch.

skusobny obrazok - kópia

4Výmenou starých stúpačiek v obytných domoch sa dá zlepšiť bývanie, kvalita vody, zbaviť sa strachu že dýchate azbest z kanalizačných a vzduchotesných potrubí a nemať strach, že po rokoch začnete cítiť zemný plyn zo stúpačky.

skusobny obrazok - kópia